skip to Main Content
06 - 36 42 01 39 rijschooleazy@hotmail.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool Eazy en leerlingen als wel iedereen die een dienst afneemt van Rijschool Eazy.

 1. De leerling moet tenminste 16,5 jaar oud zijn om autorijlessen te mogen volgen. De leerling dient tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 2. De leerling dient zelf een Gezondheidsverklaring in te vullen via cbr.nl. Indien de leerling geen Eigen Verklaring heeft ingevuld, kan Rijschool Eazy geen praktijkexamen aanvragen.
 3. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.
 4. Indien een les niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een vervangend instructeur ingezet of een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 5. De leerling mag een rijles uiterlijk 48 uur voor de rijles afzeggen of verplaatsen. Gebeurt dit later of helemaal niet, behoudt Rijschool Eazy zich het recht voor om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er sprake is van een dringende reden, zoals een overlijdensgeval binnen de familie, een begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis.
 6. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Eazy. Eigen Verklaringen die niet naar waarheid worden ingevuld zijn op eigen risico van de leerling en het ouderlijk gezag.
 7. Indien de leerling, na het behalen van het rijbewijs, nog lessen over heeft in zijn/haar lespakket, heeft de leerling recht op restitutie van de resterende lessen.
 8. Als de leerling aan het einde van zijn/haar lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen. Het examen wordt pas aangevraagd wanneer de instructeur vindt dat de leerling hier klaar voor is.

Heb je een vraag?

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Je bericht

  Rijschool Eazy gebruikt je gegevens alleen om contact met je op te nemen. Zie hiervoor ook ons privacy statement.

  Om spam te voorkomen vragen we je de onderstaande code over te typen.

  captcha

  Back To Top
  WhatsApp met ons!